د فولادو بنسټیز اکسیجن کوره

د فولادو د اساسی اکسيجن فرنس لپاره انعکاسونه

موږ د فولادو بنسټیز اکسیجن کوټې لپاره مختلف انعکاس ورکوو
د میګنیشیا کاربن خښته --- کاري پرت
مګنیزیا خښته --- د خوندیتوب پرت