د اوسپنې چاودنې کوره

د اوسپنې چاودیدونکي کوټې لپاره ریفریکټریز

موږ د اوسپنې چاودیدونکي کوټې لپاره مختلف انعکاس ورکوو
د میګنیشیا کاربن خښته، د اور وژنې خښته، د لوړ المینا خښته، ځانګړې الومینا خښته، کورنډم خښته، سیلیکا خښته، Al2O3-SIC-C خښته